зааггүй зам
зам төмрийг гагнаж бүрдүүлсэн найман зуу хүртэл метрийн урттай зэлнээс тогтсон зам, хөдлөх бүрэлдэхүүний элэгдэл, шуугианыг багасгадаг