ЖИГ III

жиг жуг хийх (бусдын мууг сэм ярилцах; жив жув хийх) - Гадуур чиний тухай жиг жуг хийгээд л дэлгэрэнгүй... Яриа.

Ижил үг:

ЖИГ I

ЖИГ II