ЖИГ II

Сэм шоолон инээлдэх дуу авиа: жиг жиг хийх (хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн сэм инээлдэх) - Долоон цагт дэлгэрэнгүй... Ч.Алагсай. Алтайн зам., жаг жиг [хоршоо] (бусдыг сэм шоолон ярилцах байдал).

жиг жиг хийх хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн сэм инээлдэх
жаг жиг бусдыг сэм шоолон ярилцах байдал
Ижил үг:

ЖИГ I

ЖИГ III