ЖИГДЛҮҮР

1. Юмыг тэгшилж жигдрүүлэх хэрэгсэл;


2. Тохируулагч: жигдлүүр ороомог (тохируулагч ороомог), жигдлүүр чийдэн (жигд гэрэлтэх чийдэн); цахилгааны дэлгэрэнгүй... (цахилгаан хүчийг тохируулах багаж).

жигдлүүр ороомог тохируулагч ороомог
жигдлүүр чийдэн жигд гэрэлтэх чийдэн
цахилгааны жигдлүүр цахилгаан хүчийг тохируулах багаж