ЖИВХИЙХ I

1. Иртэй үзүүртэй юмаар хатгах, чичих: живхийтэл бүлэх (мэсээр шивхийтэл хатган шархтуулах);


2. Биед өргөс хатгах мэт аягүй болох: тохойгоор живхийтэл хатгах (тохой хавиар часхийтэл өвдөх).

живхийтэл бүлэх мэсээр шивхийтэл хатган шархтуулах
тохойгоор живхийтэл хатгах тохой хавиар часхийтэл өвдөх
Ижил үг:

ЖИВХИЙХ II