тохойгоор живхийтэл хатгах
тохой хавиар часхийтэл өвдөх