ЖАВАРЛАХ I

Уур амьсгал солигдон жихүүн хүйтэн болох, жавартай болох - Төдөлгүй хүйтний эрч нэмж тал нутагт дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт., голоос жаварлах (голын зүгээс хүйтнээр үлээх), хойноос жаварлах (хойд талаас салхи жавар гарах), сүрхий жаварлах (айхтар хүйтрэх).

голоос жаварлах голын зүгээс хүйтнээр үлээх
хойноос жаварлах хойд талаас салхи жавар гарах
сүрхий жаварлах айхтар хүйтрэх
Ижил үг:

ЖАВАРЛАХ II