жаатай эр
/ яриа /
а. Элдэвтэй эр, сэргэлэн эр; б. Заль мэх, танил тал ихтэй эр.