ЖААП
/ хуучирсан /

Сүм хийдийг үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрөн олгодог нэр: засгийн жааптай хийд (засгаас дэлгэрэнгүй...