ЖААЛ II

1. Бага сага, жижиг сажиг: жаал ааруул (бага сага ааруул) - Эгч нь хадгалсан шимийн юм, жаал дэлгэрэнгүй.... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., жаал жуул [хоршоо] (аар саар, жижиг сажиг зүйл) - Жаал жуул юм бэлдэх хэрэгтэй болно. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., жаал зугаа [хоршоо] (жижиг сажиг, аар саар) - Тэр мориндоо жаал зугаа юмаа тэгнэж их ахыг чинь хамт хадмынд зорив. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;


2. Овоо, нэлээд: жаал мэдэх (бага зэрэг мэдэх), жаал дээрдэх (арай дээрдэх), жаал томоожих (намба дэлгэрэнгүй...
3. Хэсэг зуур: жаал азнах (хэсэг зуур азнах), жаал харах (түр харах) - Нуруугаа үүрэн үүдэндээ зогсож Бумбатын дэлгэрэнгүй... П.Лувсанцэрэн. Хөдөөгийн дуун., жаал явах (ойрхон зуур явах, хэсэгхэн зуур явах).

жаал ааруул бага сага ааруул
жаал жуул аар саар, жижиг сажиг зүйл
жаал зугаа жижиг сажиг, аар саар
жаал мэдэх бага зэрэг мэдэх
жаал дээрдэх арай дээрдэх
жаал томоожих намба суух, ухаан суух
жаал азнах хэсэг зуур азнах
жаал харах түр харах
жаал явах ойрхон зуур явах, хэсэгхэн зуур явах
Ижил үг:

ЖААЛ I

эрх жаал

эрх жаал үймүүлэв

Зочин 2017-11-07 21:14:11