ЖААЗТАЙ

Жааз бүхий, гуут: жаазтай зураг (гуу, хүрээнд хийсэн зураг) - Байшинд таримал цэцэг, жаазтай дэлгэрэнгүй... Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа.