ЖААЗЧИН

Жааз, гуу, хүрээ хийдэг хүн - Гандангийн дэнж дээр байдаг жаазчин өвгөн хийсэн юм. “Цог” сэтгүүл., жаазчин залуу (гуу хийдэг залуу).