ЁРООЛТОЙ

Ёроол бий, ёроол бүхий: модон ёроолтой (модоор ёрооллосон) - Модон ёроолтой домбондоо цай уудлан дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж., төмөр ёроолтой (ёроолыг нь төмрөөр хийсэн), шилэн ёроолтой (шилэн ёроол бүхий).

модон ёроолтой модоор ёрооллосон
төмөр ёроолтой ёроолыг нь төмрөөр хийсэн
шилэн ёроолтой шилэн ёроол бүхий