ЁРТ

Ёрыг зөгнөн мэдэгч: ёрт амьтан (зэвүүцмээр, айдас төрүүлсэн амьтан) - Муу ёрт минь наад нүд чинь дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.