ЁРТОН

Ёр бүхий, ёртой - Хэ, нүгэлтэн ёртон минь чи, тийм юм ярьж суудаг яасан бузар амьтан бэ? дэлгэрэнгүй...