ЁРТОХ

Ёронд автах - Бутлах ёртохыг нээж хэрэг ажлыг бусниах нь тэнэг дордсын авьяас аж гэсэн үг байдаг бус уу? дэлгэрэнгүй...