ЁРЧ

Зөнч, ямар нэгэн юмыг урьдаас мэдэж төсөөлөгч: ёрч хүн (зөнч хүн) - Тангадын Шидургу хааны хар дэлгэрэнгүй... Лувсанданзан. Алтан товч.