ЁСГҮЙ

1. Үзэл бодол, зан заншил, журам горимд нийлэхгүй: ёсгүй алдаа (байж болшгүй алдаа), ёсгүй дэлгэрэнгүй... (нийцгүй зүйл), ёсгүй хүн (зан заншил, дэг журам мэдэхгүй хүн), ёсгүй хэрэг (байж болшгүй хэрэг), ёсгүй явдал (журамгүй явдал) - Энэ ёсгүй явдлыг нүдээрээ үзсэн. Ж.Дамдин. Үймээний жил;


2. Учиргүй; тийм биш: авах ёсгүй (авах заавар, журам байхгүй) - Өнчин ишиг ч өгөөгүй хүнийг хэзээ ч нэгдэл авах ёсгүй. дэлгэрэнгүй... байх ёсгүй (байж болохгүй), мартах ёсгүй (мартаж болохгүй) - Эр цэргийнхээ гавьяаг зон олон хэзээ ч мартах ёсгүй. Т. Султаан. Сүмбэр уулс., хэлэх ёсгүй (хэлэх учиргүй) - Хэрэв дайсанд биеэ худалдан, хүчин зүтгэе гэж үнэхээр санасан бол өнчин өрөөсөн, ардаа хоргодох аав ээжгүй, гэдгээ надад хэлэх ёсгүй. Б. Догмид. Үхэх хүнд амь хэрэггүй., явах ёсгүй (явах учиргүй) - Монголын нутаг дээр ямар ч дээрэмчин байх ёсгүй! С.Дашдэндэв. Улаан наран.

ёсгүй алдаа байж болшгүй алдаа
ёсгүй зүйл нийцгүй зүйл
ёсгүй хүн зан заншил, дэг журам мэдэхгүй хүн
ёсгүй хэрэг байж болшгүй хэрэг
ёсгүй явдал журамгүй явдал
авах ёсгүй авах заавар, журам байхгүй
байх ёсгүй байж болохгүй
мартах ёсгүй мартаж болохгүй
хэлэх ёсгүй хэлэх учиргүй
явах ёсгүй явах учиргүй