ЁСЛОЛ

1. Ёслох үйлийн нэр: ёслол гүйцэтгэх (ёс журмын дагуу хүндэтгэх), ёслол хийх дэлгэрэнгүй...


2. Үндэсний уламжлалт зан заншлыг дагах янз бүрийн ёс журам дэглэмийг гүйцэтгэх нь - Тэр хоёр нийлж, цөөхөн хүн урьж ёслол хийн нэг гэрт амьдрах дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., ёслол болох (ёс заншлын дагуу хүндэтгэл үйлдэх) - Энэ чинь манай ардын шинэ сургуулийн ирээдүйн хөгжлийг бэлэгдсэн сайхан ёслол болох нь ээ. П. Хорлоо. Багш., ёслолын буудлага (чухал үйл явдал, тэмдэглэлт баяр ёслолд зориулан буудах ёслол) - Сүхбаатарын талбай дээр ёслолын буудлага болж олон өнгийн гал дээшээ цацран пуужин буугийн дуу нүргэлэв. Л. Ванган. Түмний нэг., ёслолын жагсаал (баяр ёслолд зориулсан тусгай жагсаал), ёслолын танхим (ямар нэг хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг өрөө тасалгаа), ёслолын үдэшлэг (хүндэтгэлийн цэнгүүн), ёслолын хаалга [хуучирсан] (хүндэт зочин урин оруулах гол хаалга), ёслолын хувцас (баяр ёслолд өмсөхөөр бэлтгэсэн тусгай хувцас) - Асрын дотор, хааны зүүн, баруун хоёр гарт нь бичиг цэргийн сайд түшмэд, ёслолын хувцас өмсөн зогсжээ. Б. Ринчен. Цогт тайж., ёслолын хурал (тусгай үйл явдалд зориулсан баярын хурал) - Норов Очирынд ирэх бүрдээ ямар нэг ёслолын хурал юм уу дайллаганд очих гэж байгаа юм шиг гоёж гоодох ажээ. С. Эрдэнэ. Гэрээслэл., ёслолын хэлтэс (ёслолын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулдаг газар), ёслолын цуглаан (ямар нэгэн баяр ёслол, хүндтэй хүмүүс, төрийн тэргүүнийг угтах, үдэх ёслол) - Намын үүрийн дарга ёслолын цуглаан хаасныг мэдэгдээд уурхайчид үүдэн талаасаа гарч эхлэв. С. Лочин. Сэтгэлийн өнгө., гэрлэх ёслол (төрийн ёсоор гэр бүл болсон баяр), салах ёслол (нас барагсадтай эцсийн салах ёс үйлдэх) - Эх, охин хоёрын хоорондын ярианаас сонсвол, Самбуутай хамт ажиллаж байгаа хэдэн дарга энгийн газар шилжих болж тэд нь хурлын дараа нөхдөө урин цай ууж салах ёслол гүйцэтгэн наргисан аж. С. Дашдооров. Говийн өндөр., хүндэтгэх ёслол (хүндэтгэн үйлдэх ёс журам).

ёслол гүйцэтгэх ёс журмын дагуу хүндэтгэх
ёслол хийх ёсолгоо хийх
баяр ёслол албан ёсны баяр, хүндэтгэлийн зан үйл
ёслол хүндэтгэл соёрхол дээдлэл
ёслол болох

ёс заншлын дагуу хүндэтгэл үйлдэх

 

ёслолын буудлага чухал үйл явдал, тэмдэглэлт баяр ёслолд зориулан буудах ёслол
ёслолын жагсаал баяр ёслолд зориулсан тусгай жагсаал
ёслолын танхим ямар нэг хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг өрөө тасалгаа
ёслолын үдэшлэг хүндэтгэлийн цэнгүүн
ёслолын хаалга хүндэт зочин урин оруулах гол хаалга
ёслолын хувцас баяр ёслолд өмсөхөөр бэлтгэсэн тусгай хувцас
ёслолын хурал тусгай үйл явдалд зориулсан баярын хурал
ёслолын хэлтэс ёслолын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулдаг газар
ёслолын цуглаан ямар нэгэн баяр ёслол, хүндтэй хүмүүс, төрийн тэргүүнийг угтах, үдэх ёслол
гэрлэх ёслол төрийн ёсоор гэр бүл болсон баяр
салах ёслол нас барагсадтай эцсийн салах ёс үйлдэх
хүндэтгэх ёслол хүндэтгэн үйлдэх ёс журам