ЁСЛУУЛАГЧ

Ёслон хүндэтгүүлэгч - Ёслуулагч Цогзол, Цэвэлжид, Өлзиймаа. С.Дашдооров. дэлгэрэнгүй...