ЁСЛОХ

1. Тусгай тогтоосон журам заншлыг үйлдэх: ёслон үдэх (ёс журмын дагуу хүндэтгэн үдэх) - Өвгөний дэлгэрэнгүй... С. Дашдооров. Оргодол., ёслон тэмдэглэх (уламжлан тогтсоны дагуу төгөлдөр сайхнаар тэмдэглэн өнгөрүүлэх), мэхийн ёслох (тэргүүнээ дорогш бөхийн ёслох) - Мэхийн ёслох нь байтугай эзний гарт ч ойртож үзээгүй. И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл., гар өргөн ёслох (гар өргөн мэндчилэх), хүндэтгэн ёслох (хүндэтгэж буйгаа тод томруунаар илэрхийлэх), ёслон буудах (тогтсон журмын дагуу буудаж ёслох), ёслох тэмдэг [хуучирсан] (тайх ёслоход, сөгдөх газарт тавьсан шошго);


2. Цэргийн хүмүүс ахлах дарга нараа хүндлэн баруун гараа толгойн өмнө өргөн номхон зогсох - Жанжинд ёслох гэж оролдсонд ер олигтой болсонгүй. дэлгэрэнгүй...
3. Дуу, бүжиг дууссаныг мэдэгдэн толгойг бага зэрэг урагш тонгойлгох - Дуулж дуусаад мэхийн ёслоход, үзэгчид нижигнэтэл алга ташицгаав.дэлгэрэнгүй... ёслох бүжиг (үзэгчдэд талархал илэрхийлэх хүндэтгэл).

ёслон үдэх ёс журмын дагуу хүндэтгэн үдэх
ёслон тэмдэглэх уламжлан тогтсоны дагуу төгөлдөр сайхнаар тэмдэглэн өнгөрүүлэх
мэхийн ёслох тэргүүнээ дорогш бөхийн ёслох
гар өргөн ёслох гар өргөн мэндчилэх
хүндэтгэн ёслох хүндэтгэж буйгаа тод томруунаар илэрхийлэх
ёслон буудах тогтсон журмын дагуу буудаж ёслох
ёслох тэмдэг тайх ёслоход, сөгдөх газарт тавьсан шошго
ёслох бүжиг үзэгчдэд талархал илэрхийлэх хүндэтгэл