ЁСЛОЛЧ

Ёс, төрийн үйлийг гүйцэтгэгч - Манай зан заншлыг ёслолч маань өөрөө мэдэхгүй байгаа бололтой. дэлгэрэнгүй...