ЁСЛОГЧ

1. Ёслох үйлийг гүйцэтгэгч хүн: ёслогч байлдагч (ёслон гүйцэтгэгч цэрэг), ёслогч дэлгэрэнгүй... (ёслогоо гүйцэтгэх цэрэг) - Хошуучийн өмнө ёслогч байлдагч Төрмөнх гэв. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол;


2. Хүндэтгэгч: хүндэтгэн ёслогч (хүндэтгэх ёс журмыг гүйцэтгэгч) - Хариу горилон ёслогч Хүрлээ багшийн эх Долгор гэж Дорж дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.

ёслогч байлдагч ёслон гүйцэтгэгч цэрэг
ёслогч цэрэг ёслогоо гүйцэтгэх цэрэг
хүндэтгэн ёслогч хүндэтгэх ёс журмыг гүйцэтгэгч