ЁРООЛЧ II
/ амьтан /

Усны ёроол, гүнд амьдрагч амьтад: ёроолч амьтад (ёроолынхон).

Ижил үг:

ЁРООЛЧ I