ЁРООРЛОХ
/ яриа /

1. Ёроол хийх, ёрооллох: усны ган ёроорлох (усны ганд ёроол хийх, ёроолтой болгох);


2. [шилжсэн] Ёроолоор нь явах: уул ёроорлох (уулын бэл барьж явах), хад ёроорлох (хадны доогуур явах) - Эсрэг дэлгэрэнгүй... Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү.

усны ган ёроорлох усны ганд ёроол хийх, ёроолтой болгох
уул ёроолох уулын бэл барьж явах
хад ёрооллох хадны доогуур явах