ёс мэдэхгүй хүн ёр халдахгүй
/ зүйр цэцэн үг /
муу юмнаас сэжиглэхгүй бол муу үр нөлөө нь тусахгүй гэсэн санаа