ЁЛТОН

Ёлтгор байдалтай - Наад хоёр муу ёлтон нүдээ тат! “Цог” сэтгүүл.