ЁЛТОС :

ёлтос хийх (а. Ёлтгор юмны огцом хөдлөх; б. Ёлтгор бүүдгэр гэрлийн тодрох), ёлтос ёлтос дэлгэрэнгүй... (ёлтолзох).

ёлтос хийх а. Ёлтгор юмны огцом хөдлөх; б. Ёлтгор бүүсгэр гэрлийн тодрох
ёлтос ёлтос хийх ёлтолзох