ЁЛХГОР

Гэдэс хэвэл нь ёлхойж унжсан, цүдгэрдүү байдалтай: ёлхгор бие (улбайж унжсан сул бие), ёлхгор дэлгэрэнгүй... (цүлхгэр гэдэс) - Тослог нүүртэй, хүзүү гэдэг нь бухынх шиг, гэдэс ёлхгор бөөрөнхий хүн гарч ирэв. И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.

ёлхгор бие улбайж унжсан сул бие
ёлхгор гэдэс цүлхгэр гэдэс