ЁЛХДОС

1. Бактери, амёб зэргээс үүсэх гэдэсний халдварт өвчин;


2. Хүн, амьтны суулгахад гарах салиат чацга: ёлхдос гарах (салиат чацга гарах), улаан ёлхдос яриа (цусан дэлгэрэнгүй...
ёлхдос гарах салиат чацга гарах
улаан ёлхдос цусан суулга