ЁЛХОЛЗОХ

1. Ёлхгор юмны байн байн хөдлөх: ёлхолзон байх (ёлхгор нялцгар юмны цүлхэлзэн хөдлөх) - Гэр дэлгэрэнгүй... Л.Ванган. Түүвэр зохиол;


2. Махлаг тарган хүний хөдлөх байдал: ёлхолзон уурлах (цүлхэгнэн уурлах).

ёлхолзон байх ёлхгор нялцгар юмны цүлхэлзэн хөдлөх
ёлхолзон уурлах цүлхэгнэн уурлах