ЁЛХГОРДУУ

Ёлхгор байрын: ёлхгордуу болох (ёлхгор байрын болох, ёлхгор маягтай болох), ёлхгордуу дэлгэрэнгүй... (ёлхгор байрын гэдэстэй) - Буурь сууж таргалаад бас л ах шигээ ёлхгордуу болж яваа хүн дээ. Б.Ринчен.Үүрийн туяа.

ёлхгордуу болох ёлхгор байрын болох, ёлхгор маягтай болох
ёлхгордуу гэдэстэй ёлхгор байрын гэдэстэй