ЁЛХГО :

ёлхго хийх (хүн, амьтны ёлхгор гэдэс цүлхэгнэн хөдлөх) - Дурангаар харахад том тарвага нүхнийхээ дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.