а үсэг эрдмийн дээж, аяга цай идээний дээж
/ зүйр цэцэн үг /
а. Үсэг бичиг бол эрдэм мэдлэг эзэмших эх үндэс; б. Аливаа ажил үйлсийн эхлэл гэсэн санаа