ЁГТЛОЛ

Утгыг нуусан ёж үг; ёгтлох үйлийн нэр - Ёгтлол намайг бүр хөнөөж, намайг залгижээ. И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл., уран зохиолын ёгтлол (уран зохиолын утга далдлах арга), ёгтлол егөөдөл [хоршоо] (далд битүү утгатай үг).

уран зохиолын ёгтлол уран зохиолын утга далдлах арга
ёгтлол егөөдөл далд битүү утгатай үг