ЁГТОЧ I

Ёгтлохдоо гаргуун хүн: ёгточ хүн (далд утгатай үг ярианд сайн хүн) - Дорж гуай угийн ёгточ хүн дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар.

Ижил үг:

ЁГТОЧ II: