ЁГТОЧ II:
/ зурхай /

ёгточ мэргэн (арслан ордны одны нэр).

Ижил үг:

ЁГТОЧ I