ЁГЦГОР

Бага зэрэг бөгтөр байдал: ёгцгор өвгөн (өцгөр өвгөн).