ЁГТЛОХ

1. Бусдыг ёжлон тохуурхаж баахан далд утгатай үгээр дайран хэлэх;


2. Бусдыг ёжлон тохуурхах болон далд, битүү утгатай үгээр дайрах: ёжлох ёгтлох [хоршоо] (битүү далд утгатай үгээр ёжлох, даапаалах) дэлгэрэнгүй...