ЁВРОЛТ

1. Ёврох үйлийн үр дүнг заасан нэр - Донсолгоотой замын ёвролтоос болж паалан нь хөдөлсөн байжээ. дэлгэрэнгүй...


2. Егөөдөл, ёжлол: ёвролт ихтэй (егөө ихтэй).