ЁВРОО II

Ёвромтгой: ёвроо хүн (а. Юм л бол ёворч байдаг хүн; б. Хүнийг үгийг сөргөж байдаг хүн).

Ижил үг:

ЁВРОО I