ЁВРУУЛДАХ

1. Ёвруулаар цохих, чичих;


2. [шилжсэн] Хүмүүсийн яриа нийлэмжгүй болох, харилцан үг сөрөх: үг ёвруулдах (үг сөргөлдөх).