ЁВХГОР

1. Шовгор, хурц, шонхор: ёвхгор оройтой (шовгор оройтой), ёвхгор үзүүртэй (хурц шовх дэлгэрэнгүй...


2. Овгор: ёвхгор төмөрт тээглэх (овгор төмөрт тээглэх).

ёвхгор оройтой шовгор оройтой
ёвхгор үзүүртэй хурц шовх үзүүртэй
ёвхгор хамартай шонхор хамартай
ёвхгор төмөрт тээглэх овгор төмөрт тээглэх