ЁВХ

Хурц, ирмэг, иртэй байдал: ёвх шовх [хоршоо] (хурц шовх).