ЁВРООЧ

1. Ёвордог зантай;


2. Нэлээд хэрүүлч, маргаанч хүн: ёврооч хүн (хэрүүлч, үгээр дайрах дуртай хүн).