ЁВРОХ

1. Хүнийг нудрах, дэлсэх, ширүүхэн түлхэх - Бууныхаа бөгсөөр ёврох гэтэл... Н.Банзрагч. Зам., гараар ёврох (гараар чичин хатгах), модоор ёврох (модоор нудрах), өвдгөөрөө ёврох (өвдгөөр цохилхийлэх), тохойгоороо ёврох (тохойгоороо нудрах);


2. [шилжсэн] Үгээр сөргөх, маргах: үгээр ёврох (муу үг хэлж, хүнийг давах) - Би дуугүй ч байсангүй үгээр ёворч л суулаа. дэлгэрэнгүй...
гараар ёврох гараар чичин хатгах
модоор ёврох модоор нудрах
өвдгөөрөө ёврох өвдгөөр цохилхийлэх
тохойгоороо ёврох тохойгоороо нудрах
үгээр ёврох муу үг хэлж, хүнийг давах

нудрах зохих

үгээр ёврох

Зочин 2020-04-10 15:04:50