ЁВРОЛЦОХ

1. Харилцан ёврох - Намайг хараад ёвролцож их л инээцгээв. Л.Ванган. Түүвэр дэлгэрэнгүй...


2. Ёвроход хамжих;
3. Олуулаа харилцан үг сөргөөн маргалдах - Яльгүй юмнаас үг сөрөн ёвролцох нь эр хүмүүсийн шинж биш шүү дээ. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

Thank God! Sonmoee with brains speaks!

Thank God! Sonmoee with brains speaks!

Зочин 2015-08-02 06:40:43