ЕСЛӨГ II:
/ ургамал /

еслөг жүрж (есөн мөхлөгтэй жүрж).

Ижил үг:

ЕСЛӨГ I