ЕСЛӨХ III
/ хуучирсан /

Хуримын саалийг есийн тоонд тааруулан өгөх.

Ижил үг:

ЕСЛӨХ I

ЕСЛӨХ II