ЕСӨНТӨӨ

Есөн удаа: есөнтөө мөргөх (есөн удаа мөргөх) - Хатан ханхүү тус бүрийн цайзын өмнө чингэж дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан.